Gizlilik Sözleşmesi

EDFA TURİZM GİZLİLİK KURALLARI

1. Genel

1.1. Gizliliğiniz, Edfa Turizm için çok önemlidir. Edfa Turizm Gizlilik Kuralları bu nedenle size ait verilerin Edfa Turizm tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Edfa Turizm İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Edfa Turizm’e kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Edfa Turizm Gizlilik Kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.

1.2. Edfa Turizm İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Edfa Turizm Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Edfa Turizm Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

1.3. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Edfa Turizm tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Edfa Turizm Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

1.4. Edfa Turizm Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2. Kişisel Veriler

2.1. Edfa Turizm, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Edfa Turizm tarafından veya veri sorumlusu olarak Edfa Turizm adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

2.2. Edfa Turizm, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Biletleme ve uçuş rezervasyon detaylarınızı,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Edfa Turizm tarafından veya Edfa Turizm adına işlenebilecek kişisel veri kategorileri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

2.3. Edfa Turizm, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Rezervasyon, Bilet, Ek Ürün ve Hizmet alımlarınızı gerçekleştirmek ve uçuş hesabınızı yönetmek,
 • Seyahat gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,
 • Size özel uçuş teklifleri ve hizmetleri sunmak,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik Edfa Turizm, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,

Veri sorumlusu sıfatıyla Edfa Turizm tarafından veya Edfa Turizm adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

2.4. Edfa Turizm, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde hava yolu şirketleriyle,
 • Hava yolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 • Kamu ve uçuş güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Edfa Turizm tarafından veya Edfa Turizm adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

2.5. Edfa Turizm, kişisel verilerinizi Edfa Turizm İnternet Sitesi, Edfa Turizm Mobil Uygulamaları, Edfa Turizm Çağrı Merkezi, Havalimanı Bilet Satış Ofisleri, Check-in (uçuşa kayıt) kontuarları ve uçağa kabul kontrol noktaları ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

2.6. Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına Piriçelebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:93/1 Merkez / RİZE , Türkiye’deki Genel Müdürlük adresimize veya biletmatix.com İnternet Sitesinin Bize Ulaşın bölümünden veya burada belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz.

2.7. Edfa Turizm İnternet Sitesini, Edfa Turizm Mobil Uygulamalarını ve diğer Edfa Turizm İletişim Kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Edfa Turizm tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Edfa Turizm Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Edfa Turizm ‘e izin vermiş oluyorsunuz.

2.8. Edfa Turizm ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda Edfa Turizm hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda Edfa Turizm, uçuşuyla ilgili olarak adına işlem yaptığınız yolcu ile doğrudan iletişime geçebilir.

3. Ticari Elektronik İletiler

3.1. Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, biletmatix.com üye kaydı sırasında ve diğer her türlü Edfa Turizm mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Edfa Turizm ve Edfa Turizm iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel uçuş teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya Edfa Turizm tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Edfa Turizm tarafından sağlanır.

4. Düzeltmeler

4.1. Edfa Turizm ‘in hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Edfa Turizm, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

4.2. biletmatix.com üyesi olarak Edfa Turizm’de bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu Edfa Turizm İnternet Sitesi veya Edfa Turizm Mobil Uygulamaları üzerinden Üye sekmesinde yer alan "KİŞİSEL BİLGİLERİM" sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

5. Güvenlik

5.1. Edfa Turizm, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Edfa Turizm’e ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

5.2. Her bir biletmatix.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Parola” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Pegasus, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

5.3. Benzer şekilde farklı iletişim ve satış kanalları üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyonlar ile ilgili olarak size özel olarak düzenlenen rezervasyon (PNR) kodunun veya Edfa Turizm tarafından sunulan ürün ve hizmetler veya kampanya uygulamaları kapsamında özel olarak üretilen ve paylaşılan şifre ve kullanım bilgilerinin gizli tutulması ilgili misafirimizin veya misafirimiz adına işlem yapan kişinin de sorumluluğundadır. Bu bilginin gizliliğinin sağlanmaması hâlinde üçüncü kişiler rezervasyon bilgilerinize ulaşabilir.

5.4. Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

6. Bağlantılar

6.1. Edfa Turizm internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Edfa Turizm’in hiçbir kontrolü bulunmadığından Edfa Turizm sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

6.2. Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

7. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

7.1. Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

7.2. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Edfa Turizm internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

7.3. Edfa Turizm kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

 

a) Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Edfa Turizm internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

 

b) Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

c) Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

d) Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Edfa Turizm internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

 

7.4. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

7.5. Çerezleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak sizin elinizdedir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın. Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz