Gezi Sözleşmesi

Sözleşme Tarafları

Sözleşme Tarafları : İş bu sözleşme ; Piriçelebi Mh. Cumhuriyet Cad. No:93/1 Merkez / RİZE adresini bulunan , 444 2 302 – 0 464 217 74 44 irtibat numarası ile 0 464 214 82 45 numaralı faks ve www.edfaturizm.com.tr internet adresine sahip EDFA TURİZM TEKSTİL VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Bundan sonra EDFA TURİZM olarak anılacaktır ) ile bu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan tur kayıt formunda adı , soyadı,ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

I – ÖDEMELER

EDFA TURİZM ‘in yurtiçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 100 ü alınır.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1.Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura katılmaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir. 2.Tüketicinin, EDFA TURİZM veya Aracıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu fesihin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel Tüketiciye aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 29-15 kala yapılan iptallerde % 40 ‘ını 15 günden az süre içerisinde ise tamamını EDFA TURİZM ‘e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3. EDFA TURİZM, tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması ve operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. EDFA TURİZM Tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 7 iş günü içerisinde Tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder. 4.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket ( veya otel rezervasyonu durumunda konaklama ) tarihinden en az 7 gün önce EDFA TURİZM ‘e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur veya otel konaklaması açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler EDFA TURİZM ‘e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. 5. Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye veya otel rezervasyonuna iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları EDFA TURİZM gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz. 6.”PROMOSYON” olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal veya değişiklik imkânı bulunmamaktadır. Erken rezervasyon kampanyası döneminde gerçekleşen indirimler sebebiyle iptal ve değişiklik yapılamaz.

III – MÜCBİR SEBEPLER

1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller EDFA TURİZM ve ARACISI için mücbir sebep sayılır. Bu haller; a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri 2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde EDFA TURİZM ve ARACISI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. EDFA TURİZM veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür. 3. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 30 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez. 4. 3. maddede belirtilen durumlarda öncelikle EDFA TURİZM tarafından tam kapsamlı sigorta kapsamında olan tüketicilerin maddi zararı, ilgili sigorta şirketinden talep edilecektir.

IV – GENEL HÜKÜMLER

1. EDFA TURİZM, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler rehberlerin insiyatifi ile değiştirilebilir. Ekstra turlar EDFA TURİZM için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez. 2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu, havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle EDFA TURİZM sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez. 3. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. 4. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, EDFA TURİZM’in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir. Otobüslü ulaşımlarda ise bagaj EDFA TURİZM’e teslim edilmiş ve kaybolmuş veya yıpranmışsa gezi bedelinin (kişi )( mevcut eşyaların değerleri gözetmeksizin) %10’u kadar tüketiciye iade yapılır . 5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, sözleşmeyi imzalamamış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını EDFA TURİZM Broşürü, EDFA TURİZM internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarını okuyarak katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır. 6. Seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente (EDFA TURİZM) bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 7. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır 8. EDFA TURİZM, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. 9. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 12.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir. 10. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin kredi kartı ile gerçekleşmemesi halinde tüketici bakiye bedeli ödemekle yükümlüdür. Tüketicinin kredi kartı ile yaptığı ödemeden sonra kredi kartını tanzim eden bankaya borcunu ödememesi halinde bankaca tüketiciye uygulanacak faiz ve diğer feri ödemelerden tüketici sorumludur. Bu hususta EDFA TURİZM’e müracaat hakkı bulunmamaktadır. 11. EDFA TURİZM paket tur-münferit tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket ve münferit turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder.. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde, EDFA TURİZM’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli 10 gün içinde geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. 12. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden EDFA TURİZM sorumludur. EDFA TURİZM, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 13. EDFA TURİZM, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanununa göre paket tur alan tüketicilerin zorunlu seyahat sigortası İlgili sigorta şirketine yaptırmıştır (yasanın 10 c maddesinde sigorta sözleşmesinin suretinin verilmesinden bahsedilmektedir). Zorunlu seyahat sigortası acenta iflasına ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Tüketici ayrıca, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını içeren ( 1618 sayılı yasadaki ibare aynen alınmıştır sigortanızın bu nietelikte olup olmadığını tetki ediniz) Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren paket sigortası ücret mukabilinde yaptırılabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir. 15. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile EDFA TURİZM’de kalan kopyası arasında fark olursa, EDFA TURİZM’de kalan kopya ile EDFA TURİZM’in kayıtları esas alınır 16. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesini tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim etmiş ,okumuş, müzakere ve kontrol ederek ve birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir. 17.Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler EDFA TURİZM’in ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir. 18.Şahsıma/ Firmama ait elektronik posta adresim /kep (kayıtlı elektronik posta) yukarıda belirtildiği gibidir. Tur başlangıç tarihine kadar fatura adres bilgilerimi ( fatura unvanı, adresi, TC Kimlik no, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) EDFA TURİZM satış elemanına bildireceğimi ve bu tarihten sonra bu bilgilerimi değiştirmeyeceğimi ve meydana gelecek her türlü vergi ceza ve/veya zararın tarafıma /firmama ait olduğunu taahhüt ederim.